Dünya genelinde pek çok ülkede milyonlarca insan gıda krizi sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle ifade edilmesi gerekir ki gıda fiyatlarındaki artış,  doğal afetler, ekonomik krizler,savaşlar, işgaller, sömürgecilik faktörler, kötü devlet yönetimi, tarımsal ürünlerdeki stokların azalış göstermesi ne yazık ki gıda krizinin ortaya çıkmasına sebep olan faktörler olarak örnek gösterilmektedir. Bunun yanı sıra gıda krizleri dünya genelinde meydana gelen iklim değişiklikleri sonucundaki kuraklıktan da ortaya çıkmaktadır.

Kuraklığın yoğun olduğu alanlarda ne yazık ki insanlar gıda krizleri sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucunda ise maalesef ki gıda krizinden dolayı milyonlarca insan açlık yüzünden hayatını kaybetmektedir. Bunun önüne geçilmesinin aslında tek çözüm yolu ülkelerin bir araya gelerek böyle zor durumda kalan ülkelere yardım eli uzatmalarından geçmektedir. Çünkü haberlerde görmek ile, televizyonda izleyip yalnızca oturduğumuz yerden üzülmekte ne dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan açlık krizini önleyebiliriz ne de gıda krizinin önüne geçebiliriz.

Bilindiği üzere dünyada 7 milyar insan yaşamaktadır.  Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde toplamda 811 milyon insan gıda krizi sorunu ile mücadele etmekte. Dolayısıyla  mümkün olduğu kadar gıda krizinin önüne geçmek için  pek çok toplantılara ya da konferanslara imza atmak gerekmektedir. Özellikle ekonomik anlamda zenginlik içinde yönetilen ülkelerin bu durumu göz ardı etmeyerek  diğer ülkeler ile birlikte dayanışma ve birlik içerisinde olması gerekir. Aksi taktirde gıda krizleri sorunları ne yazık ki çözüme tam anlamı ile kavuşturulmamış olur. Bunun yanı sıra  gıda krizine neden olan en önemli faktör israftır. İnsanlar doğayı, çevreyi, suyu, yemekleri ve içecekleri israf ettiklerinden dolayı gıda krizlerinin meydana getirilmesine zemin hazırlamışlardır. Gıda krizinin önüne geçilmesi için israfa dur demeli, ekonomik krizler devletler tarafından önlenmeli, tarımsal ürünlerindeki stokların artış göstermesi için ülkelerin doğru politika izlemeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra gıda krizini önlemenin bir diğer yolu ise devletlerin mutlaka fahiş fyiyat artışına karşı cezai politikalar uygulamaları gerekir. Aksi taktirde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmemesi de yine aynı şekilde gıda krizinin oluşmasına davetiye çıkarmaktadır.

Gıda Krizi Yaşayan Ülkeler Hangileridir?

Dünya genelinde ne yazık ki milyonlarca insan açlık sorunları ve gıda krizleri ile mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Özellikle ifade etmek gerekmektedir ki  gıda krizinin önlenmesi için konferanslar düzenlenmelidir. Bu konuda halkı bilinçlendirmek amacı ile toplantılar düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra gıda krizi her an gelebilir. Bugün günümüzde meydana gelen savaşlar  gıda krizini oldukça fazla etkilemektedir. Gıda krizi yaşayan ülkeler başta Somali olmak üzere Kenya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde oldukça fazla meydana gelmektedir. Özellikle belirtilip vurgulanması gerekmektedir ki  hem Afrika’nın güney bölgesi hem de  Güney Asya bölgesi gıda krizinde adeta alarm vermektedir.

Gıda Krizi Bir Ülkeyi Nasıl Etkiler?

Gıda krizi  ne yazık ki dünya genelinde pek çok ülkeyi adeta alarma geçirmiştir. Bu durum özellikle gıda krizinin meydana geldiği ülkede ekonomik krizin de ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bunun yanı sıra gıda krizi ile birlikte açlık sorunları ile karşı karşıya kalınması söz konusu bir durumdur. Gıda krizi meydana gelen bir ülkede ekonomik krizin de görülme olasılığı oldukça yüksek  bir ihtimal olarak karşınıza çıkar. Dolayısıyla gıda krizi yaşanan bir ülkede ekonomik krizler, salgın hastalıkları, göç krizleri ortaya çıkmaktadır. Bütün bu saydığımız sorunlar ise zamanla ülkenin iyi bir şekilde yönetilmediğini göstererek ne yazık ki ülke içi iç karışıklıklara davetiye çıkarmaktadır.