Etik İlkeler

Arpacıoğlu Group’un tüm faaliyet ve iş süreçlerinin temelinde etik değerler yer alır. Tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirirken şeffaf, adil ve hesap verebilir bir tutum benimsemeyi ilke edinmiştir. Bu ilkelere bağlı olarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki mevzuatlara, sözleşme ve taahhütlere tam anlamıyla uyum ve iş etiği konusundaki yüksek standartlarına sadık kalmayı taahhüt eder.

 

Grup şirketlerimiz, farklı sektörlerde ve coğrafyalarda hızla değişen ihtiyaçları anlama ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler sunma konusundaki pragmatik bakış açısını sürdürmektedir. Bu amaçla, yerel ve uluslararası düzeydeki paydaşların beklentilerine yanıt vermek adına kapsamlı bir altyapı oluşturmuştur. Bu altyapı sayesinde sürdürülebilir büyüme ve başarı elde ederken aynı zamanda toplumsal sorumluluğunu da yerine getirmeyi benimsemektedir.

 

Arpacıoğlu Group, çalışanlarına ve paydaşlarına etik değerleri benimseme konusunda eğitim verir ve bu değerleri günlük iş süreçlerine entegre etmeye özen gösterir. Ayrıca, şeffaflık, dürüstlük ve adalet ilkelerine olan bağlılığını, kurduğu denetim mekanizmalarıyla sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirir. Bu sayede Arpacıoğlu Group, güvenilirlik ve saygınlık kazanmış bir iş ortağı olarak tanınır.

Müşterilerine, iş ortaklarına ve topluma değer katma misyonunu sürdürmek için çalışan Arpacıoğlu Group, bu çalışmalarını etik değerlere bağlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir.