Yüksek Çevre Bilincine Sahibiz

İstikrarlı ve sağlıklı bir ticari büyüme, ancak sağlıklı bir toplum ve çevresel koşulları istikrarlı bir dünyada mümkün ve anlamlıdır.

#birlikte
dahagüçlüyüz

Günü Kurtarmak Değil Geleceği Düşünmek

Hem küresel ölçekte hem de paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde, iklim gündemine katkıda bulunmak önceliklerimiz arasında. Bu çevre duyarlılığına sahip olarak, tüm sektörlerdeki faaliyetlerimizde projeksiyonlarımızı oluştururken karar alma süreçlerimizde çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.

 

Amacımız, kendi çevremizdeki şirketler başta olmak üzere tüm kuruluşlar için çevre duyarlılığında ilham kaynağı olabilmek.

İklim Değişikliği İle Mücadele İçin İşbirlikleri

İklim değişikliği, geniş çaplı ve bilinenler yanında öngörülemeyen etkileriyle günümüzün en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Acil ve öncelikli bu sorun, hiçbir kurumun tek başına üstesinden gelemeyeceği; hükümetler, iş dünyası ve sivil toplumun ortak bir kararlılıkla hareket etmesini gerektiren küresel bir mesele. Gelişen ve gelişmekte olan piyasaların ortak çaba göstermesi, güçlü bir uluslararası iş birliği şart. Bu doğrultuda tüm kuruluşların inisiyatif alması, ilerici bir gündem oluşturması aynı vizyon ve kararlılığın tüm taraflarca benimsenmesi hayati öneme sahip.

#birlikte
dahagüçlüyüz