Geleceğe. Birlikte
Taahhüdümüz

Geleceğimizi, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz. Bu bütüncül yaklaşımla, iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve tüm çalışanlarımızın kararlılığıyla hedeflerimize ulaşabiliriz.

Geleceğe. Birlikte, Arpacıoğlu’nun bu hedef doğrultusundaki sürdürülebilir büyüme yaklaşımıdır.

Geleceğe. Birlikte, Arpacıoğlu’nda yaratacağımız dönüşümü ve yeni iş birliklerinin getireceği sinerjiye olan inancımızı simgeler.

Geleceğe. Birlikte

Bu yaklaşım sayesinde büyük ve karmaşık meselelere yenilikçi yöntemler ve iş birlikleri ile çözümler bulur, toplumda değişimin öncülüğünü yapar, işimizi daha da ileriye taşımak için cesaretle hareket ederiz.

Dört Ana Kulvar

Geleceğe. Birlikte yaklaşımının dört ana kulvarı, temel ilkesi bulunur...

Birbirini destekleyen, birini diğerinden ayıramayacağımız ilkeler. Bu ilkeler sayesinde ortak hedeflere, birlikte, emin adımlarla yol alıyoruz.

İş için. Birlikte
Sürdürülebilir ve Kârlı Büyümeyi Hedefliyoruz

İşimizde sürdürülebilir ve kârlı büyüme elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu büyümeye, küresel ölçekteki varlığımızı artırarak ve iş yaptığımız her yerde rekabet üstünlüğü olan markalara sahip olarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu yolda başarılı olmak için verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek istikrarlı iş modelleri geliştiriyoruz.

Detaylı Bilgi
İnsan için. Birlikte
Yetkinlik Odaklı Hareket Ediyoruz

Geleceğin iş modellerini yaratmak için gerekli bilgi ve yetkinliklere sahip, aidiyet duygusu yüksek çalışanlardan oluşan bir topluluk olma hedefiyle hareket ediyoruz. Küresel vizyonumuz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bu aidiyet duygusunu pekiştirmek, çok yönlü yetenekler için bir çekim merkezi haline gelerek bu yetenekleri bünyemizde tutmak ve kariyerleri boyunca gelişimlerine destek vermek için çalışıyoruz.

Detaylı Bilgi
Dünya için. Birlikte
Yüksek Çevre Bilincine Sahibiz

İstikrarlı ve sağlıklı bir ticari büyüme, ancak sağlıklı bir toplum ve çevresel koşulları istikrarlı bir dünyada mümkün ve anlamlıdır. Bu çevre duyarlılığına sahip olarak, tüm sektörlerdeki faaliyetlerimizde projeksiyonlarımızı oluştururken karar alma süreçlerimizde çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.

Detaylı Bilgi
Toplum için. Birlikte
Toplumsal Sorumluluk Duygusuyla Çalışıyoruz

Güçlü ve istikrarlı bir toplum, güçlü ve başarılı bir iş dünyasının da temelidir. Bu inançla yaptığımız tüm işlerde toplumsal faydayı gözetiyoruz. Geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe yol alırken fark yaratmak, toplumsal refahı yükseltmek, değer üretmek ana motivasyon kaynağımız oldu. Kurumsal geleceğimizi toplumun geleceğinden ayrı tutmadan, bir ve birlik olmayı en büyük kazanç bilerek çalışıyor, üretiyoruz.

Detaylı Bilgi
Dijital Dönüşüm
İnovasyon
Geleceğin Yetenekleri
İklim Değişikliği