Arpacıoğlu Kültürü ve Önceliklerimiz

Arpacıoğlu Group olarak toplumsal gelişimin ve ekonomik kalkınmanın yolunun daha mutlu çalışanlar ve daha mutlu iş ortamlarından geçtiğine inanıyoruz. İnsanı merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz dönüşümle çalışan deneyimine odaklanıyor; modern, eşitlik, birliktelik ve yaşam boyu gelişim değerlerinin üzerine inşa ettiğimiz yenilikçi bir insan kaynakları politikasıyla hareket ediyoruz.

#birlikte
dahagüçlüyüz

Özünde Modernlik var.

Ülkemizin köklü değerlerine saygılı, değişim ve gelişime açık bir bakış açısıyla geleceğe umutla bakıyoruz. Çağın koşullarına hızlı uyum sağlama kabiliyeti, yenilikçi ve modern bir yaklaşımı sürdürerek, kurumsal kimliğimizi çağdaş bir şekilde koruyoruz.

Özünde Eşitlik var.

İş ortamını tüm çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun, fiziksel ve psikolojik açıdan kendilerini son derece rahat, güvende ve değerli hissedecekleri bir zemine kavuşturmak için çalışıyoruz. Adil, eşitlik temelinde bir çalışma platformu tesis ederek cinsiyet, yaş, iş birimi fark etmeksizin objektif bir kurumsal yapıda bulunduklarını hissetmelerini önemsiyoruz.

#birlikte
dahagüçlüyüz

#birlikte
dahagüçlüyüz

Özünde Birliktelik var.

Birlikteliğin gücüne inanıyoruz. Fakat birlikteliği herkesin aynı kalıpta olması ya da aynı düşünmesi şeklinde algılamıyoruz. Aksine bireysel farklılıkların kurum kültürüne katkıda bulunmasını, çeşitliliğin ve farklı fikirlerin yarattığı sinerjiyi önemsiyoruz. Takım oyuncusu olmayı bireysel performansı negatif etkileyecek bir baskılayıcı unsur olarak değil, bireyin potansiyelini açığa çıkaracak destekleyici bir faktör olarak görüyor ve buna uygun bir ortam oluşturuyoruz.

Özünde Gelişim var.

Değişim var olmanın, gelişim varlığa değer katmanın ilkesidir. Bireyler de kurumlar da kendi varoluşlarına değer katmak için gelişim göstermelidir. Biz de çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için tüm şartları oluşturuyor, sürekli ileriye gitmeleri için onları destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, biz ancak onlarla birlikte ve onlar kadar gelişebiliriz.

#birlikte
dahagüçlüyüz