Sürdürülebilir ve Kârlı Büyümeyi Hedefliyoruz

50 Yılı aşan hikayesiyle ekonominin lokomotiflerinden olan Arpacıoğlu hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

#birlikte
dahagüçlüyüz

İş için. Birlikte

İşimizde sürdürülebilir ve kârlı büyüme elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu büyümeye, küresel ölçekteki varlığımızı artırarak ve iş yaptığımız her yerde rekabet üstünlüğü olan markalara sahip olarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu yolda başarılı olmak için verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek istikrarlı iş modelleri geliştiriyoruz.

İnovasyonla, Teknolojiyle, Markalarımızla Öncü Olacağız

Teknolojik gücümüz, inovasyon kabiliyetimiz ve marka değerlerimiz, bugüne kadar ulaştığımız başarıların temelini oluşturduğu gibi gelecekteki başarıların da zemini olacaktır. Etki alanımızın faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin ve sahip olduğumuz markaların çok ötesine uzandığını biliyor ve bu sorumluluk duygusuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle güven ve istikrara dayalı bir işbirliğimiz var. Bu birliktelik sayesinde gelecekte de ülkemize ve tüm dünyaya katma değer sağlayacağımıza, pozitif değişimin bir parçası olacağımıza yürekten inanıyoruz.

#birlikte
dahagüçlüyüz

#birlikte
dahagüçlüyüz

Dünya Değişirken Seyirci Kalmıyoruz

Her alandaki baş döndürücü değişim, kimilerine korkutucu gelebiliyor. Oysa geleceğe ayarlı bir vizyona sahip olanlar bu değişime ayak uydurmaya çoktan hazırdır. Biz de tüm iş süreçlerinde gelecek odaklı vizyonumuzla değişim karşısında donup kalmıyor, inisiyatif alıyoruz. Sadece değişime ayak uydurmak yerine çalışmalarımızı bu değişime öncülük etme yönünde yürütüyoruz.

İşimiz Büyüdükçe İstihdam Artıyor

Kurumlar ve ait oldukları toplumlar karşılıklı etkileşim içerisindedir. Kurumların gelişmesi topluma, toplumun gelişmesi de kurumların gelişmesine bağlıdır. Bu etkileşim ve bağı dikkate almadan atılacak her adımın sonu başarısızlık olacaktır.

Potansiyelimizi toplumun ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek ürün ve hizmetler geliştirmek için harekete geçiriyor, toplumsal ilerlemenin aktörlerinden olmayı hedefliyoruz.

Bu hedef sayesinde tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımızla gelişirken, bu gelişim dalga dalga yayılarak toplumsal faydaya dönüşüyor; herkes kazanıyor.

#birlikte
dahagüçlüyüz