Değişmez Gündemimiz İklim Değişikliği

Tüm sektörlerdeki faaliyetlerimizde projeksiyonlarımızı oluştururken karar alma süreçlerimizde çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.

#birlikte
dahagüçlüyüz

Her Adımda Doğayı Düşünmek

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, çalışmalarımızın her aşamasında inovatif uygulamalara, iş birliklerine önem veriyoruz.

Dünya genelinde çevre ve iklim sisteminde meydana gelen uzun süreli ve kalıcı değişikliklere karşı, Arpacıoğlu Group olarak sivil toplum örgütleri, çevre aktivistleri ve gençlik örgütleri ile güçlü bağlantılar kuruyor; gezegenimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz.

Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilirliği, tüm paydaşlarımız ve müşterilerimiz için değer üretme vizyonuyla hareket ederek sağlıyoruz. Döngüsel ekonomi için geri dönüştürülebilir atıkların yeniden üretime katılmasını temin edecek projeler geliştiriyoruz.

#birlikte
dahagüçlüyüz

#birlikte
dahagüçlüyüz

Plastik ve Geri Dönüşüm İle Mücadele

Çevresel sorunlar arasında önemli bir yer tutan plastik atıklar, oluşturdukları çevre kirliliğiyle ekosisteme büyük zarar veriyor. Arpacıoğlu olarak bu alandaki çalışmalarımız ve inovatif girişimlerimizle, kullanılmış plastik şişeleri üretim tesislerimizde yeniden işliyoruz. Ayakkabı, tekstil, hijyen, kişisel bakım gibi alanlarda geri dönüşümlü ürünler elde ediyor, aynı zamanda atıkları değerlendirerek çevreye verdikleri zararın minimum seviyede kalmasını sağlıyoruz.