Güven ve istikrar ile Hep Daha iyiye...

#birlikte
dahagüçlüyüz

Birlikte Daha Güçlüyüz…

Yaklaşımımızı kültürümüze en uygun şekilde ve en iyi global uygulamaları inceleyerek oluşturuyor; deneyim adımlarımızı insan odaklı tasarım prensipleriyle şekillendiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın içgörülerini topluyor, tüm aksiyonlarımızı bu içgörülerden yola çıkarak planlıyoruz. Sürekli yaptığımız ölçümlemelerle eksik olduğumuz alanlarda kendimizi yeniliyor; tüm Arpacıoğlu için kusursuz bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefliyoruz.

Detaylı Bilgi

Yeni kararlarımız ve stratejilerimiz

Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler, pazarlardaki önceliklerin ve çalışanların beklentilerinin hızla değişmesiyle birlikte, iş yapış şekilleri benzersiz bir dönüşüm geçiriyor. Gelişim fırsatlarından performans yönetimine kadar tüm süreçlerimizi de esnek çalışma modellerinin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yeniliyoruz.

Detaylı Bilgi

#birlikte
dahagüçlüyüz

#birlikte
dahagüçlüyüz

Fırsat Eşitliği

Topluluk kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan “eşitlik” kavramından hareketle tüm çalışma arkadaşlarımız için ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlıyoruz. Cinsiyet, yaş, meslek, uzmanlık veya deneyimleri ne olursa olsun, tüm çalışanlarımızın kendilerini değerli ve eşit hissetmelerini önemsiyoruz.

Detaylı Bilgi

Gelişim ve Değişim

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ve ilerlemelerinin önünü açmak, kurulduğumuz günden bu yana gurur duyduğumuz konuların başında geliyor. Sürekli değişimin esas olduğu günümüzde, sunduğumuz farklı eğitim olanaklarıyla, çalışma arkadaşlarımızı kişisel ve mesleki gelişim hedeflerini yakalamaları konusunda güçlendiriyoruz. Global iş birliklerimiz ve dijital teknolojiler aracılığıyla eğitim ve gelişim uygulamalarımızda eşit ve kapsayıcı olanaklar sunuyoruz.

Detaylı Bilgi

#birlikte
dahagüçlüyüz